Această politică de confidențialitate descrie practicile de confidențialitate ale

 1. A) site-ul web https://ro.mindclass.eu („Site-ul”), un site de prezentare pentru Mindeclass, o aplicație software SaaS,

și

 1. B) Mindclass, o aplicație software SaaS (Software as a Service) (denumită în continuare „Aplicația Mindclass”)

 

oferit de High-Tech Systems & Software SRL, societate cu raspundere limitata, care functioneaza in conditiile legii Romaniei, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 25A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4847/2012, avand Cod Unic de Inregistrare 30126940 (denumita in continuare “Compania” sau “HTSS”).

 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a descrie ce date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și prin Aplicația Mindclass, domeniul de aplicare și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

În plus, această Politică de confidențialitate detaliază datele cu caracter personal colectate și prelucrate, domeniul de aplicare și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări de către Client cu privire la datele personale ale Reprezentantului Clientului și ale Utilizatorilor.

 

 1. https://ro.mindclass.eu

Site-ul permite părților interesate („Subiectul datelor”) să afle informații despre HTSS, partenerii săi, să consulte soluțiile și serviciile oferite de Companie și să consume conținutul publicat de Companie pe Site.

 1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

1.1. Accesarea și utilizarea Site-ului reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu termenii acestei Politici de confidențialitate și Termenii și condițiile aferente.

1.2. Acest document are scopul de a detalia modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

1.3. Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și cu Termenii și condițiile aferente, vă rugăm să nu continuați să navigați pe Site. Este responsabilitatea dvs. să citiți și să acceptați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile aferente.

1.4. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este de o importanță deosebită pentru noi și ne asigurăm că datele personale colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului sunt păstrate în siguranță și nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele menționate aici sau agreate de părți.

 

1.5. Acest scop poate include, după caz, următoarele:

 Navigarea pe Site;

 Solicitări de la persoanele vizate;

 Initierea si desfasurarea relatiilor contractuale;

 Comunicari comerciale (reclame, marketing, publicitate, newsletter), daca este cazul.

1.6. Această Politică de confidențialitate este completată de prevederile documentului privind Termenii și condițiile.

 

 1. DEFINIȚIA TERMENILOR

2.1. DATE/DATE PERSONALE – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, aparținând la propriile identități fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. („GDPR”).

2.2. CONTROLER: HTSS, în calitate de proprietar al Site-ului, care colectează și prelucrează date cu caracter personal aparținând Persoanei vizate, fiind Operator de Date cu Caracter Personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. date și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

2.3. SUBIECTUL DATELOR – persoana fizică care accesează Site-ul și/sau dorește să intre într-o relație contractuală cu HTSS, sub rezerva prelucrării datelor cu caracter personal.

2.4. MINDCLASS APP – o soluție de e-learning dedicată companiilor, pentru a fi utilizată în cadrul organizației lor, pentru a oferi oportunități de formare, planuri de calificare și cursuri pentru personal.

2.5. SERVICII: reprezintă toate funcționalitățile puse la dispoziție Utilizatorului prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, accesarea paginilor și secțiunilor dedicate ale Site-ului, posibilitatea creării unui cont demo pentru Aplicația Mindclass, posibilitatea de a contacta Compania pentru obțineți mai multe informații despre aplicația Mindclass.

 1. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL CULEGATE ȘI PRELUCRATE

3.1. ACCESUL SIMPLU LA SITE NU CONDUCE LA PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE, DAR DATELE POT FI OBȚINUTE AUTOMAT DIN CATEGORIA MENȚIONATĂ LA PARAGRAFUL 3.4 DE MAI JOS, FĂRĂ, CU ORIENTĂ, CU O PERSOANE. DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTEM ȘI LE PRELUCĂM SUNT REZULTATUL COMUNICĂRII DVS. VOLUNTARE.

3.2. Controlorul colectează, înregistrează, prelucrează, arhivează și în cele din urmă șterge datele personale ale Persoanei vizate, așa cum este descris la articolul 4.

3.3. Datele menționate la articolul 3.2 pot fi transmise în întregime sau parțial unor terți în scopul prelucrării.

3.4. Întrucât accesul la Site se face online, aplicația software (browser de internet) de pe dispozitivele utilizate de Utilizatori comunică automat Controlorului una, mai multe sau toate următoarele datele aripii:

 tipul și versiunea aplicației software (browser de internet);

 adresa IP;

 tipul de dispozitiv folosit pentru accesarea Site-ului;

 data și ora accesului;

 localizare;

 nume de domeniu;

 gazdă de domeniu.

 1. CATEGORIE DE DATE PRELUCRATE, TEMEI LEGAL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

4.1. Navigarea pe site:

(a) Accesul Site-ului implică utilizarea cookie-urilor pentru a colecta automat informații tehnice dintre cele menționate la punctul 3.2.

(b) Scopul utilizării cookie-urilor este de a îmbunătăți experiența de navigare, oferind conținut individualizat, adaptat intereselor și preferințelor Persoanei vizate.

(c) Ca urmare, în măsura în care ați consimțit la utilizarea cookie-urilor, le vom folosi pentru a vă oferi o experiență de navigare personalizată și relevantă pe site-ul nostru.

(d) Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile, disponibilă la accesarea Site-ului.

4.2. Cereri utilizator:

În urma corespondenței transmise prin formularul dedicat disponibil pe Site, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal conform scopului și temeiurilor menționate mai jos.

Scop Categorii de date prelucrate Temei juridic Durata

Depunerea cererilor de către Utilizatori prin formularul dedicat Nume companie, Nume, Prenume reprezentant al companiei, adresa de e-mail, număr de telefon, Încheierea și/sau executarea unui contract 3 ani de la data transmiterii răspunsului

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PRIN PROCESORI DE DATE

5.1. Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, HTSS poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali. Acești contractori au calitatea de persoane autorizate și pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru utilizare în limita obligațiilor pe care și le-au asumat față de HTSS. Datele cu caracter personal pe care le dezvăluim procesatorilor de date sunt limitate la informațiile personale minime care sunt necesare pentru furnizarea acelor servicii și le cerem să nu utilizeze datele personale în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră personale într-un mod sigur și securizat.

5.2. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi, de asemenea, puse la dispoziție sau transmise unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente să efectueze inspecții și controale asupra activităților și activelor HTSS, care solicită HTSS să furnizeze informații, în virtutea a obligaţiilor legale ale acestuia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru a proteja drepturile și activele Companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, cum ar fi instanțele de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care afacerea HTSS ar fi transferată (în totalitate sau parțial) și datele persoanelor vizate ar face parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

5.3. Persoanele și entitățile cărora le putem partaja date cu caracter personal sunt următoarele:

(a) În scopul navigării pe Site și în scopuri legate de utilizarea cookie-urilor, putem transmite date personale furnizorilor de servicii de analiză și motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere pentru Site-ul nostru;

(b) Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite date personale agențiilor de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru.

 1. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN STRĂINĂTATE

6.1. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către țări din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

6.2. Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de HTSS către un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale stabilite în GDPR.

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBIECȚIILOR DATELOR

7.1. Utilizatorii sunt conștienți de drepturile generale de care beneficiază în calitate de persoane vizate în temeiul legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și anume: dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal; dreptul la rectificare sau ștergere a datelor; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc; dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești și autorității de supraveghere (în România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

7.2. Utilizatorii sunt conștienți că drepturile menționate mai sus nu sunt drepturi absolute și acceptă că există posibilitatea ca anumite date utilizate pentru îndeplinirea scopului să nu poată fi șterse (de exemplu, date cu caracter personal pentru care există obligații de raportare către autorități sau pentru care există o obligație de depozitare).

7.3. Utilizatorii au următoarele obligații:

 să furnizeze date adevărate, exacte și complete în conformitate cu formularul de pe Site, precum și în conformitate cu htss solicită. În cazul în care datele furnizate nu sunt adevărate, exacte și complete sau s-au modificat, Utilizatorul are obligația de a informa Operatorul prin intermediul Site-ului sau prin e-mail la adresa de e-mail menționată pe Site despre acest fapt și să furnizeze informațiile corecte astfel cât de curând posibil;

 să se asigure că datele sunt actualizate ori de câte ori este necesar;

 să nu publice informații, recenzii și evaluări obscene, defăimătoare, amenințătoare sau rău intenționate față de Controlor, angajații/colaboratorii săi, nici materiale sau informații interzise de prevederile legale în vigoare.

7.4. În cazul încălcării obligațiilor de către Utilizatori, Operatorul are dreptul de a lua toate măsurile legale pentru a asigura revenirea la situația anterioară (ștergerea informațiilor publicate de Utilizator, blocarea accesului la Site etc.), precum și să tragă la răspundere Persoana vizată în cauză.

 1. ȘTERGEREA DATELOR PERSONALE

8.1. Anumite Date pot fi stocate pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului. De asemenea, putem stoca anumite Date după ce scopul pentru care au fost colectate a fost îndeplinit pentru a ne îndeplini obligațiile legale, a soluționa litigiile etc.

8.2. Odată ce perioada de procesare indicată mai sus expiră și HTSS nu mai are temeiuri legale sau legitime să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile sale, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea.

 1. MODIFICAREA POLITICILOR DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Această Politică de confidențialitate poate fi supusă modificărilor ca urmare a modificărilor legislative sau a modificărilor care au loc la nivelul HTSS sau al Site-ului;

9.2. Politica de Confidențialitate modificată/actualizată va fi publicată pe Site și va intra în vigoare din momentul publicării, fiind astfel disponibilă pentru Persoana vizată;

9.3. Prin continuarea utilizării Site-ului, Utilizatorii sunt de acord cu noile prevederi ale Politicii de confidențialitate și se consideră că le-au luat la cunoștință.

Dacă Utilizatorii nu sunt de acord cu una sau mai multe dintre prevederile actuale sau viitoare ale Politicii de confidențialitate, aceștia nu vor putea accesa Site-ul și conținutul acestuia.

 

 1. Mindclass de HTSS

https://elearning.htss.ro/

Această Politică de confidențialitate este aplicabilă tuturor celor care utilizează aplicația Mindclass, respectiv oricăror persoane care furnizează informații/date personale către Aplicația Mindclass sau Companiei, în legătură cu Aplicația Mindclass, respectiv Reprezentanții clienților și Utilizatorii (denumite în continuare „Subiectul datelor”), după cum este detaliat mai jos. . Prin accesarea și utilizarea aplicației Mindclass, persoanele vizate sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale în conformitate cu termenii acestei Politici de confidențialitate și Termenii și condițiile relevante.

 1. DEFINIȚII

1.1. Legislație aplicabilă – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/CE (“GDPR”), Legea nr. 190/2018 pentru implementarea GDPR, deciziile/ghidurile relevante emise de EDPB pentru îndrumare privind interpretarea prevederilor GDPR și legislația națională privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, dacă nu intră în conflict cu nicio prevedere din GDPR. Și orice altă legislație aplicabilă având în vedere locul sediului principal al Clientului și naționalitatea Reprezentanților Clientului și Utilizatorilor.

1.2. Client: persoană juridică care dorește să beneficieze de funcțiile aplicației Mindclass și încheie un acord cu Compania în acest scop;

1.3. Reprezentant Client: reprezentant al Clientului cu drepturi administrative în aplicația Mindclass, care poate adăuga, edita și gestiona date referitoare la Client, poate crea și adăuga utilizatori etc.

1.4. Utilizator(i): persoane fizice, angajat(i) sau clienți finali ai Clientului pentru care Reprezentantul Clientului a creat un cont în aplicația Mindclass. Accesul Utilizatorilor la Aplicația Mindclass depinde de relația dintre Client și Utilizator, Compania neavând control asupra utilizatorilor pe care Clientul decide să se înscrie în contul său general. Utilizatorii beneficiază de conținutul e-learning selectat/încărcat de Client, unele pot fi obligatorii și altele opționale, contul de Utilizator putând fi interconectat la aplicațiile interne ale Clientului. Un Reprezentant Client este Utilizator, invers nefiind aplicabil.

1.5. Date personale – înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

1.6. Operator – înseamnă Compania/Clientul, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

1.7. Procesor – înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului. Compania este Procesor atunci când procesează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru Client pentru a furniza servicii de asistență conform solicitării Clientului.

Această politică de confidențialitate și Termenii și condițiile se completează reciproc.

Termenii scriși cu majuscule, care nu sunt definiți în această Politică de confidențialitate, vor avea sensul dat în Termenii și condițiile.

Orice referire la singular include și pluralul și invers.

 1. PRINCIPII GENERALE

2.1. Prin accesarea și utilizarea aplicației Mindclass, persoanele vizate sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale în conformitate cu termenii acestei Politici de confidențialitate și Termenii și condițiile relevante.

2.2. Dacă persoanele vizate nu sunt de acord cu această Politică de confidențialitate și cu Termenii și condițiile aferente, nu vor putea accesa și utiliza aplicația Mindclass. Datele cu caracter personal prelucrate sunt puse la dispoziție voluntar de către persoana vizată sau de către terți, care au consimțământul prealabil al persoanei vizate. Pentru a utiliza aplicația Mindclass, poate fi necesar ca persoana vizată să completeze unele date personale considerate de către aplicația Mindclass ca fiind „obligatorii”, dar persoana vizată poate furniza în mod voluntar date cu caracter personal suplimentare, considerate „opționale”.

 

 1. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE COMPANIE

2.1. Securitatea datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru Companie, iar Compania se asigură că datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt păstrate în siguranță și nu sunt utilizate în niciun alt scop decât cel specificat în această Politică de confidențialitate, în Termenii și condițiile aferente și în Politica cookie.

2.2. Compania prelucrează Datele Personale ale Reprezentanților Clientului, în calitate de Operator, în scopul încheierii și îndeplinirii acordului dintre Companie și Client pentru ca acesta din urmă să beneficieze de Serviciile Mindclass App, inclusiv de întreținere, respectiv Compania va procesa Date personale pentru menținerea relației cu Clientul (corespondență, notificări, intervenții de service etc.), crearea contului de Reprezentant al Clientului și personalizare. De asemenea, prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime (dezvoltarea Aplicației Mindclass și cercetare, publicitate și marketing, statistici) urmărite de Companie sau de un terț sau persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Interesele legitime ale Companiei în prelucrarea datelor cu caracter personal nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate. Interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu sunt în niciun fel afectate de prelucrarea efectuată prin Aplicația Mindclass.

 

 1. DATELE PERSONALE CULEGATE ȘI PRELUCRATE:

4.1. al reprezentantului clientului:

 nume, prenume;

 adresa de e-mail;

 parola;

 calitate în cadrul Clientului;

 date de conectare și servicii privind utilizarea aplicației Mindclass;

4.2. Deoarece aplicația Mindclass poate fi accesată prin browser și dispozitive mobile, folosind conexiunea la internet, una, mai multe sau toate următoarele date personale ale Subiecților datelor pot fi colectate atunci când accesați și utilizați aplicația Mindclass:

 adresa IP;

 localizare;

 tipul aparatului folosit;

 ora și data accesării;

 timpul petrecut pe aplicația Mindclass;

 obiceiuri de acces și utilizare;

 viteza conexiunii la internet;

 numărul unic de identificare al dispozitivului utilizat;

 parola criptata;

4.3. Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi total/parțial dezvăluite/transferate către terți în vederea realizării scopurilor de prelucrare. Astfel, datele personale pot fi partajate cu una, mai multe sau toate dintre următoarele, în funcție de necesitatea de a cunoaște, conform domeniului de aplicare:

 furnizori de servicii (companii și persoane fizice care furnizează servicii în numele Companiei sau ajută Compania să opereze Aplicația Mindclass și afacerile acesteia, cum ar fi găzduire, asistență tehnică, analiză, asistență pentru clienți, livrare prin e-mail și SMS etc.;

 consilieri (acestea pot include avocați, auditori, bancheri și asigurători, dacă este necesar);

 autorități și altele (aceasta poate include organele de aplicare a legii, autoritățile centrale sau locale, autoritățile de supraveghere atunci când este cerut de lege sau pentru a ajuta la protejarea drepturilor și siguranței persoanelor vizate sau a altora);

 alte companii sau persoane fizice, în cazul atribuirii aplicației Mindclass, transferului de afaceri sau schimbării controlului asupra Companiei.

4.4. COMPANIA ARE ACCES LIMITAT LA DATELE ÎNCERCATE PE APLICAȚIA MINDCLASS, ORICE INTERVȚIE ÎN SCOP DE SERVICII VA FI FĂCUTĂ NUMAI DACĂ ÎN PERMIS DE CLIENT. În acest scop, Compania va fi un procesator de date și va urma instrucțiunile Clientului, orice acces la datele personale încărcate pe aplicația Mindclass se va face ca procesator, Compania neprelucrând datele personale în alte scopuri decât furnizarea serviciilor sale de asistență către Client.

4.5. Aplicația Mindclass este găzduită de o terță parte care oferă servicii cloud, acționând ca un subprocesor pentru Companie. T&C și Politica de confidențialitate a serviciului cloud pot fi accesate aici Microsoft Azure Legal Information | Microsoft Azure

4.6. .

4.7. Stocarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de Companie în calitate de Controlor sau în calitate de Procesor se face pe serverele Companiei sau pe sub-proc. serverele essorului.

 

 1. COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CARE CLIENT

5.1. Clientul colectează și prelucrează, în calitate de Operator, Datele personale ale Reprezentantului Clientului și ale Utilizatorilor în scopul respectării unei obligații legale căreia îi este supus Clientul, pentru îndeplinirea acordului(lor) încheiat(e) cu persoanele vizate, consimțământul sau interes legitim, după cum se precizează în politicile sale interne. Clientul este singurul responsabil pentru ca Datele Utilizatorilor să aibă temeiul legal pentru prelucrare, Compania neavând nicio responsabilitate în verificarea acestui temei legal.

5.2. Una, mai multe sau toate următoarele date cu caracter personal pot fi colectate, înregistrate, organizate, dezvăluite, modificate, preluate, consultate, stocate și în cele din urmă șterse sau distruse:

 nume;

 adresa de e-mail;

 parola;

 fișa postului / poziția în cadrul organizației;

 competențe;

 certificate profesionale;

 cursuri la care este înscris/a terminat;

 date de conectare și servicii privind utilizarea aplicației Mindclass;

 alte detalii încărcate pe aplicația Mindclass.

5.3. Datele personale, împreună cu orice alte informații pe care persoana vizată le poate trimite Clientului, în legătură cu Aplicația Mindclass, vor fi stocate pe serverele subprocesorilor (Servicii de cloud computing | Microsoft Azure).

5.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Client pentru unul, mai multe sau toate următoarele domenii:

 amenajarea cadru pentru ca personalul să poată participa la curs, să facă schimb de feedback pentru procesul de învățare permanent al acestora;

 adăugați și gestionați Utilizatorii și Datele acestora;

 să notifice persoanele vizate despre anunțuri, actualizări, alerte de securitate și mesaje de asistență și administrative, dacă este cazul;

 răspuns la solicitările, întrebările, feedback-ul persoanelor vizate.

 

5.5. Datele cu caracter personal pot fi partajate cu una, mai multe sau toate dintre următoarele, în funcție de necesitatea cunoașterii, conform domeniului de aplicare:

 cu Reprezentantul Clientului si alti Utilizatori ai Clientului (pe baza statutului ierarhic);

 furnizori de servicii (companii și persoane fizice care furnizează servicii în numele Companiei/Clientului sau ajută Compania/Clientul să opereze aplicația Mindclass și afacerea acesteia, cum ar fi găzduire, suport tehnic, analiză, asistență pentru clienți, livrare prin e-mail și SMS etc.);

 consilieri (acestea pot include avocați, auditori, bancheri și asigurători, dacă este necesar);

 autorități și altele (aceasta poate include organele de aplicare a legii, autoritățile centrale sau locale, autoritățile de supraveghere atunci când este cerut de lege sau pentru a ajuta la protejarea drepturilor și siguranței persoanelor vizate sau a altora).

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBIECȚIILOR DATELOR

6.1. Persoanele vizate sunt conștiente de drepturile generale de care se bucură în calitate de persoane vizate în temeiul Legislației Aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat; dreptul de acces la datele personale; dreptul la rectificare; dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul de a introduce o acțiune în fața instanței judecătorești competente sau în fața unei autorități de supraveghere, dacă este disponibilă în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

6.2. Persoanele vizate sunt conștiente de faptul că drepturile menționate mai sus nu sunt drepturi absolute și acceptă că există posibilitatea ca anumite date cu caracter personal utilizate pentru atingerea scopurilor să nu fie șterse (de exemplu, date cu caracter personal pentru care există obligația de a raporta autorităților sau pentru care există obligația de depozitare).

6.3. Persoanele vizate au următoarele obligații:

 să furnizeze date personale adevărate, exacte și complete, în conformitate cu formularele Mindclass Apps;

 să își actualizeze datele personale, ori de câte ori este necesar;

 să se abțină de la postarea de informații obscene, defăimătoare, amenințătoare sau rău intenționate, recenzii și evaluări față de Operator, angajații/colaboratorii săi sau față de o altă persoană vizată, ori orice materiale sau informații interzise de legislația în vigoare.

6.4. În cazul în care o persoană vizată încalcă obligațiile sale, Operatorul are dreptul de a lua toate măsurile legale pentru a asigura revenirea la situația anterioară (ștergerea informațiilor publicate de persoana vizată, blocarea accesului la aplicația Mindclass etc. .), și ținând responsabilă persoana vizată, sub sancțiunea legii.

 

 1. TERMENUL PRELUCRĂRII. ȘTERGEREA DATELOR PERSONALE

7.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesara pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pe perioada necesara asigurarii aplicatiei Mindclass, existenta contului, precum si pentru o perioada de timp ulterioara, necesare raportarii catre autoritatile competente. În cazul în care legislația națională solicită ca Operatorul să stocheze unele date cu caracter personal, în special cu privire la angajare, controlorul se va conforma acestor prevederi, iar datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada menționată. În cazul în care Clientul este supus unor astfel de obligații, Controlorul va lua măsuri rezonabile pentru a-l ajuta în această problemă.

 

 1. MODIFICAREA ACESTORA

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

8.1. Această Politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment de către Companie ca urmare a modificărilor legislației sau a ajustărilor aduse aplicației Mindclass.

8.2. Politica de confidențialitate actualizată va fi publicată pe Aplicația Mindclass și va intra în vigoare din momentul publicării, fiind astfel disponibilă persoanelor vizate.

8.3. Continuând să utilizeze aplicația Mindclass, persoanele vizate sunt de acord cu noile prevederi ale Politicii de confidențialitate, indicând că au citit și au recunoscut noua Politică de confidențialitate.

Dacă persoanele vizate nu sunt de acord cu una sau mai multe dintre prevederile actuale sau viitoare ale acestei Politici de confidențialitate, nu vor putea accesa și utiliza aplicația Mindclass.

 1. DISCLAIMER

SUBIECȚII DE DATE ÎNȚEGEȘTE PE DETALIT ȘI SUNT DE ACORD CĂ TOATE DATELE PERSONALE ALE SUBIECȚILOR SUNT FURNIZATE VOLUNTAR, FIERE DE CLIENT, DE REPREZENTANTUL CLIENTULUI ȘI/SAU DE UTILIZATOR, ȘI CĂ COMPANIA NU Își ASUMĂ RESPONSABILITATEA ÎN ACURATEȚIA PERSOANELOR FURNIZATE. ÎN CAZUL CĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT FURNIZATE DE CLIENT SAU DE REPREZENTANTUL CLIENTULUI, SUBIECTUL DE DATE ÎNȚELEGE PE ÎN TOTALITATE ȘI ESTE DE ACORD CĂ CLIENTUL SAU REPREZENTANTUL CLIENTULUI ARE DREPTUL DE A DEZVLUGA ACESTE DATE PERSONALE ȘI SUBIECTULUI -PROCESoare. COMPANIA NU POATE FI TRASĂ RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNE CAUZATE SUBIECTULUI DATELOR, CA REZULTAT PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE FURNIZATE DE CLIENT, REPREZENTANTUL CLIENTULUI ȘI/SAU UTILIZATOR.