HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi, nr. 25A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4847/2012, Cod de identificare fiscală RO 30126940 („HTSS” sau „Compania”) este proprietarul și dezvoltatorul site-ului web https://ro.mindclass.eu („Site-ul”) și al aplicației Mindclass de către HTSS, accesibil la https://elearning.htss.ro/ („Aplicația Mindclass”)

I. https://ro.mindclass.eu
https://ro.mindclass.eu este o pagină web dedicată promovării HTSS și a aplicației Mindclass (o soluție de e-learning dedicată companiilor, pentru a fi utilizată în cadrul organizației lor, pentru a oferi oportunități de formare, planuri de calificare și cursuri pentru angajații lor) și pot fi accesate prin browser pe desktop, laptop, telefon mobil și alte dispozitive electronice care pot susține o conexiune la internet.

1. DEFINIȚII
1.1. UTILIZATOR: persoana fizica, in varsta de minim 16 ani la momentul accesarii, care respecta prevederile legale in vigoare privind utilizarea serviciilor societatii informationale (va rugam sa vezi prevederile generale art. 8 GDPR) care acceseaza Site-ul, fără a crea nicio obligație și fără a obține acces la aplicația Mindclass. Utilizatorul înțelege că aplicația Mindclass este dedicată exclusiv companiilor și orice accesare sau utilizare a datelor de contact și a formularului de contact se va face în numele unei companii. HTSS nu este obligat să răspundă la nicio solicitare care nu provine de la un Utilizator care acționează pentru o companie.

1.2. SERVICII: reprezintă toate funcționalitățile puse la dispoziție Utilizatorului prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, accesarea paginilor și secțiunilor dedicate ale Site-ului, posibilitatea creării unui cont demo pentru Aplicația Mindclass, posibilitatea de a contacta Compania pentru obțineți mai multe informații despre aplicația Mindclass.

1.3. PARTENER: persoana juridică sau fizică autorizată sau într-o altă formă de organizare permisă, partener contractual al HTSS, ale cărei detalii sunt afișate în secțiunea dedicată.

1.4. DATE PERSONALE: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, aparținând la propriile identități fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. („GDPR”).

1.5. CONȚINUT: (a) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod prin utilizarea unui dispozitiv electronic; (b) conținutul oricărui e-mail primit de către Utilizator de la un angajat sau colaborator în legătură cu Site/Aplicația Mindcalss și tot ceea ce este implicat prin aceasta, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) informații legate de Site și Servicii; (d) date legate de HTSS, Site sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.6. FORMUL DE CONTACT: un mijloc electronic prin care Utilizatorul poate contacta HTSS pentru a primi detalii suplimentare cu privire la Aplicația Mindclass.

2. DECLARAȚII ȘI LIMITARI
2.1. Accesul și utilizarea Site-ului reprezintă recunoașterea și acceptarea de către Utilizator a acestor termeni și condiții.
2.2. HTSS va actualiza constant și precis pe Site datele Serviciilor și orice alte informații pe care le consideră necesare sau utile.
2.3. Utilizatorul înțelege că HTSS are dreptul de a modifica în orice moment conținutul Site-ului fără nicio notificare prealabilă și că HTSS nu poate fi făcut responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a unei astfel de modificări.
2.4. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile Site-ului pentru a le consulta în orice moment. Utilizatorii au obligația de a accesa și verifica în mod constant conținutul acestui document, versiunea aplicabilă a acestui document fiind cea publicată pe Site la data la care se referă Utilizatorul.
2.5. Sub nicio formă Site-ul nu poate fi utilizat în alt scop decât cel menționat aici. Utilizatorul înțelege și este de acord că nu va interfera în niciun fel cu Site-ul pentru a face modificări/schimbări neautorizate. Orice astfel de intervenție reprezintă o încălcare a prevederilor civile și penale în vigoare, iar Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice prejudiciu cauzat.
2.6. Site-ul poate face referire la subdomenii/alte pagini web ale HTSS sau Partenerii săi/pagini externe, Utilizatorul având obligația de a verifica și de a lua cunoștință de politicile aplicabile acestor subdomenii/alte pagini web.
2.7. Utilizatorul înțelege că HTSS nu are obligația de a verifica, acționa și nu este responsabil pentru:
 corectitudinea sau veridicitatea datelor transmise de către Utilizator care accesează Site-ul și/sau își exprimă opțiunea de a cumpăra sau de a primi un demo al Aplicației Mindclass;
 conținutul care este accesat de Utilizator prin intermediul Site-ului;
 efectul Site-ului și Serviciilor asupra Utilizatorului;
 interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului și/sau Serviciilor;
 acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului de pe Site sau ca urmare a utilizării Serviciilor;
 conținutul sau acuratețea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea sau decența materialului/informațiilor găsite pe link-urile către alte pagini ale Site-ului.
2.8. HTSS poate, fără nicio altă notificare sau formalitate și fără ca aceasta să necesite o explicație a atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul Utilizatorului la conținutul Site-ului sau la o parte a acestui conținut, fără a datora Utilizatorului vreo explicație sau vreo compensație.
2.9. Site-ul este pus la dispoziția Utilizatorilor „ca atare”, „cu toate defecțiunile” și „așa cum este disponibil”. Compania nu garantează în mod expres sau implicit Site-ul sau Serviciile. Serviciile oferite nu beneficiază și nu dau naștere niciunei garanții, inclusiv garanții de marketing, calitate satisfăcătoare, potrivire pentru un anumit scop sau nevoie. HTSS nu garantează că rezultatul care poate fi obținut din utilizarea Serviciilor se va încadra în cerințele Utilizatorului.
2.10. HTSS nu își asumă responsabilitatea pentru întreruperile în funcționarea Site-ului în scopul realizării de îmbunătățiri, pentru menținerea unei stări optime de funcționare, lipsa de funcționare a internetului sau alte situații în care Site-ul nu poate fi accesat din cauza unor erori tehnice care nu sunt sub controlul Companiei.
2.11. HTSS nu va fi responsabil pentru nicio daune indirecte, speciale, incidentale sau consecvente rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul.

3. DATE PERSONALE
3.1. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului va fi efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în modul și prin mijloacele prevăzute în Politica de confidențialitate.

4. DREPTUL DE PROPRIETE INTELECTUALĂ
4.1. Conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la, text, logo-uri, reprezentări stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, conținut multimedia, software și alte date, așa cum sunt definite în secțiunea de definiții de mai sus, este și rămâne proprietatea a HTSS si/sau a Partenerilor sai si este protejata de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 129/1992 privind desenele și modelele industriale, republicată, precum și Convenția de la Berna și Directiva UE 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală, precum și orice alte prevederi naționale și europene înalte care asigură protecția proprietății intelectuale și a dreptului de autor. .
4.2. Utilizatorului nu îi este permis să copieze, să distribuie, să publice, să se transfere către el însuși sau către terți, să modifice și/sau să modifice în alt mod, să utilizeze, să creeze linkuri către, să afișeze, să intervină, să manipuleze, să dezasamblați, să compilați invers, să facă inginerie inversă, să extragă, să înlocuiască, să creeze lucrări derivate din sau efectuează orice alte acte similare asupra sub-ansamblurilor/programelor/software-ului încorporat sau Conținutului, în general, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, eliminarea însemnelor care semnifică drepturile de autor ale HTSS și/sau ale Partenerilor asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, cu excepția consimțământului expres scris al HTSS și/sau al Partenerilor.
4.3. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres aici este interzisă. Utilizatorul înțelege și este de acord că orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise aici constituie o încălcare a prevederilor legale în vigoare și va da naștere la răspundere civilă, contravențională și/sau penală.
4.4. În cazul în care Utilizatorul identifică oricare dintre acțiunile de mai sus, Utilizatorul poate contacta HTSS la adresa de e-mail: office@htss.ro.

5. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
5.1. Utilizarea Site-ului și a Serviciilor sunt guvernate de legea română, care este completată acolo unde este necesar de legislația europeană aplicabilă.
5.2. Orice dispută care decurge din utilizarea Site-ului va fi soluționată pe cale amiabilă, dovedită prin transmiteri scrise. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, în termen de maximum 60 de zile de la producere, litigiul va fi soluționat definitiv de instanțele judecătorești române competente de la sediul HTSS.

6. FRAUDA
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESARE LA DATELE PERSONALE ALE UNUI UTILIZATOR SAU DE MODIFICARE A CONȚINUTULUI SITE-ULUI SAU DE A AFECTA PERFORMANȚA SERVERULUI PE CARE RUNECTE SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O ÎNCERCARE DE FRAUDE ȘI VA CONDUCE LA INIȚIEREA INFRACȚIILOR.

II. Mindclass de HTSS
https://elearning.htss.ro/
1. Introducere
Acest document prezintă termenii în care se poate accesa și utiliza Mindclass by HTSS, (“Mindclass App”), o aplicație software SaaS (Software as a Service), furnizată „ca atare”, gestionată de HTSS.
Aplicația Mindclass este dedicată companiilor pentru a le sprijini în efortul lor de a oferi oportunități de formare, planuri de calificare și cursuri pentru angajații lor.
Accesul la Aplicația Mindclass este disponibil pentru o taxă obișnuită pe care un Client ar putea fi nevoit să o plătească pentru a utiliza funcțiile și serviciile aplicației Mindclass. Pe baza acordului cu Compania, Clientul poate beneficia de una sau mai multe dintre funcțiile aplicației Mindclass.
Compania are dreptul de a modifica oricând conținutul acestui document, cea mai recentă versiune putând fi consultată oricând accesând secțiunea dedicată, versiunea aplicabilă a acestui document fiind cea publicată la data raportării. Dacă cineva nu este de acord cu Termenii și condițiile modificați, poate oricând să înceteze utilizarea aplicației Mindclass. Continuarea utilizării aplicației Mindclass după modificarea Termenilor și condițiilor duce la acceptarea implicită a Termenilor și condițiilor modificate.
Orice referire la singular include și pluralul și invers.
2. Definiții
2.1. Client: o entitate juridică care dorește să beneficieze de funcțiile aplicației Mindclass contra cost; detaliile privind taxele și factura sunt detaliate mai jos. Clientul va avea un cont general și contul Utilizatorilor va fi atașat acestui cont general.
2.2. Reprezentant Client: reprezentant al Clientului cu drepturi administrative în Aplicația Mindclass, care poate adăuga, edita și gestiona date referitoare la organizație, diviziile acesteia, poate crea și adăuga utilizatori, poate gestiona conținutul e-learning disponibil pentru Client etc.
2.3. Utilizator(i) și Cont de utilizator: persoane fizice, angajat(i) sau clienți finali ai Clientului pentru care Reprezentantul Clientului a creat un cont în aplicația Mindclass. Accesul Utilizatorilor la Aplicația Mindclass depinde de relația dintre Client și Utilizator, Compania neavând control asupra utilizatorilor pe care Clientul decide să se înscrie în contul său general. Utilizatorii beneficiază de conținutul e-learning selectat/încărcat de Client, unele pot fi obligatorii și altele opționale, contul de Utilizator putând fi interconectat la aplicațiile interne ale Clientului. Un Reprezentant Client este Utilizator, invers nefiind aplicabil.
2.4. Secțiunea tablou de bord a aplicației Mindclass care permite Reprezentanților clienților și utilizatorilor să acceseze, să modifice, să își actualizeze Profilul (date personale și profesionale), să vizualizeze notele primite, mesajele și să stabilească preferința pentru vizualizarea aplicației Mindclass pentru ei înșiși sau să se deconecteze din aplicația Mindclass (deconectarea va fi efectuată automat de aplicație dacă Utilizatorul este în inactivitate pentru o perioadă de timp).
2.5. Acord cu Compania: acordul de utilizare a Aplicației Mindclass, încheiat între Client și Companie. Clientul încheie un acord legal obligatoriu cu Compania, în conformitate cu acești Termeni de utilizare, pentru a accesa și beneficia de funcțiile aplicației Mindclass („Serviciile”).
2.6. Servicii: toate caracteristicile aplicației Mindclass pe care Compania le poate pune acum sau în viitor la dispoziția Clienților săi. În funcție de tipul de acces, este posibil ca unele Servicii să nu fie disponibile Clientului sau anumitor Utilizatori și/sau Reprezentanți ai Clienților.
2.7. Conținut: (a) toate informațiile despre aplicația Mindclass care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod; (b) conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorului/Reprezentantului Clientului de către un reprezentant Mindclass App, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informație comunicată Utilizatorului/Reprezentantului Clientului prin orice mijloc de către un reprezentant Mindclass App, în conformitate cu informațiile de contact furnizate de Utilizator/Reprezentantul Clientului; (d) informații referitoare la Clienți, Reprezentanții acestora, Utilizatori, Servicii, campanii, tarife percepute de Societate și/sau de un terț cu care Societatea a încheiat acorduri de parteneriat, pe o anumită perioadă; (f) date referitoare la Companie, Aplicația Mindclass sau alte date privilegiate ale acestora.
2.8. Feedback: O evaluare bazată pe experiența personală cu privire la Aplicația Mindclass sau Conținutul transmis de Client, Reprezentantul Clientului, Utilizator prin e-mail sau prin secțiunea dedicată din Aplicația Mindclass.
2.9. Date personale: datele personale furnizate de Reprezentantul Clientului și/sau Utilizator atunci când folosește Aplicația Mindclass și Serviciile acesteia, procesate în conformitate cu Politica de confidențialitate.
2.10. Utilizare greșită: utilizarea Mindclass App într-o manieră contrară regulilor Mindclass App, practicii în domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare sau orice alt mod care poate cauza prejudicii Companiei și/sau colaboratorilor acesteia și/sau Clientului , Reprezentantii Clienti si/sau Utilizatori. Pe lângă rezilierea Contractului, utilizarea abuzivă poate atrage răspunderea civilă sau penală a persoanei/persoanelor responsabile. Utilizarea greșită include utilizarea Mindclass într-o manieră neconformă cu legislația în vigoare, publicarea de feedback/mesaje obscene, defăimătoare, amenințătoare sau rău intenționate către Companie/Utilizatori și materiale sau informații interzise de legea aplicabilă.
3. Serviciu cu aplicația Mindclass
3.1. Acces general
3.1.1. Aplicația Mindclass este un serviciu plătit Business to Business (B2B), accesibil de pe majoritatea dispozitivelor electronice care au un browser web și o conexiune la internet stabilă. Aplicația Mindclass este accesibilă și ca aplicație mobilă de pe dispozitivele mobile care rulează pe Android sau iOS.
3.1.2. Accesul la Aplicația Mindclass și la Serviciile acesteia este acordat numai acelor Clienți care îndeplinesc cerințele descrise de Companie în materialele sale. Odată ce un Client obține acces la Aplicația Mindclass, acesta trebuie să-și creeze un cont folosind datele Reprezentantului Clienți, care va avea posibilitatea de a adăuga Utilizatori și de a le stabili drepturile de acces.
3.1.3. Conturi demonstrative și încercări gratuite: Compania poate decide la momentul respectiv să ofere clienților acces gratuit la aplicația Mindclass pentru o perioadă limitată de timp (conturi demo) sau să nu debiteze Clientul pentru o perioadă de timp (trail gratuit). Acestea nu implică faptul că Clientul/Reprezentanții Clienților/Utilizatorii nu vor fi obligați să fie de acord și să respecte Termenii și condițiile, toate obligațiile prezente fiind aplicabile în totalitate. La sfârșitul perioadei de încercare gratuită, dacă Clientul nu decide să continue să folosească Aplicația Mindclass și să plătească Taxa corespunzătoare, accesul la Aplicația Mindclass va fi întrerupt automat.
3.2. Condiții pentru Client
3.2.1. Pentru a deveni Client, o organizație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 Să fie o entitate înregistrată legal care poate furniza dovada înregistrării la autoritățile sale naționale, precum și dovada că deține toate autorizațiile necesare pentru activitățile sale, dacă solicitat;
 Să plătească taxele solicitate, în condițiile descrise în prezentul document și conform acordului cu Societatea;
 Pentru a utiliza un dispozitiv capabil să ruleze aplicația Mindclass;
 Să citească și să accepte Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile aplicabile aplicației Mindclass. Neacceptarea are ca rezultat imposibilitatea utilizării aplicației Mindclass;
 Să furnizeze date reale la înregistrare și să acționeze cu bună-credință în relația cu Societatea;
3.2.2. Pentru a fi Client al aplicației Mindclass, o organizație trebuie să urmeze acești pași:
 Să plătească taxele, conform instrucțiunilor din acest document și conform acordului cu Compania și să numească un Reprezentant pentru clienți care se va înregistra în Aplicația Mindclass;
 Să vă înregistrați în aplicația Mindclass odată ce este informat că înregistrarea este posibilă. Procedura de înregistrare constă în completarea datelor solicitate de Mindclass App, crearea unei parole și confirmarea contului (prin e-mail). Pentru înregistrare sunt necesare următoarele date personale: (i) adresa de e-mail; (ii) numele și prenumele; (iii) Client;
 Compania are dreptul de a solicita informații suplimentare sau date personale pentru a se asigura că un Client îndeplinește criteriile Companiei de aderare.
3.3. Taxă și Factură
1. Întrucât Aplicația Mindclass este un serviciu B2B, Serviciile sale sunt puse la dispoziție contra unei taxe, valoarea acesteia depinzând de tipul de acces solicitat de Client („Taxa”). Compania și Clientul vor stabili tipul de acces, Taxa aplicabilă, termenii și condițiile privind facturarea și plata prin încheierea unui acord separat.
3.4. Încetarea accesului la aplicația Mindclass:
1. Acordul poate înceta în orice moment: (i) prin acord reciproc; (ii) neplata Comisionului și a oricăror alte taxe suplimentare în termenul de plată; (iii) încălcarea acordului dintre părți, a acestor Termeni și condiții și/sau a Politicii de confidențialitate; (iv) la discreția Companiei, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.
3.5. Rolul și accesul pentru reprezentantul clienților:
3.5.1. Reprezentantul pentru clienți acționează în numele Clientului în aplicația Mindclass și i se poate acorda acces deplin la Servicii, care pot include următoarele acțiuni:
 Completați și editați informațiile referitoare la Client (care pot include, dar nu se limitează la: nume , domeniu de activitate, tip de cursuri e-learning);
 Atribuiți cursuri utilizatorilor pe baza caracteristicilor/specialităților produsului;
 Crearea de conținut nou sub formă de cursuri;
 Stabilirea mijloacelor de testare pentru cursurile urmate de Utilizatori;
 Utilizați aplicația Mindclass pentru a determina gradul de finalizare a cursurilor atribuite utilizatorilor.
3.6. Rol și acces pentru utilizatori:
3.6.1. Utilizatorilor li se poate acorda un acces limitat la Servicii, care poate include următoarele acțiuni:
 Vizualizare cursuri alocate;
 Finalizați cursuri și sarcini;
 Consultați rezultatele cursurilor personale;
 Oferiți feedback cu privire la aplicația Mindclass;
 Chat cu alți utilizatori.

4. Aplicația Mindclass „Da și ce nu”
4.1. Doar: Sunteți de acord că veți:
 Respectați toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind confidențialitatea, legile privind proprietatea intelectuală, legile anti-spam, legile privind controlul exporturilor, legile fiscale, legile muncii și cerințele de reglementare.
 Furnizați-ne informații exacte și păstrați-le actualizate.
 Utilizați date reale privind Client, Reprezentanți Clienți, Utilizatori; și
 să utilizeze în mod profesional Serviciile și să aibă o conduită adecvată și civilizată în aplicația Mindclass.
4.2. Ce nu: Sunteți de acord că nu veți:
 să creați o identitate falsă în aplicația Mindclass, să vă denaturați identitatea, să creați un profil pentru altcineva decât dvs. (o persoană reală) sau utilizatori, dacă aveți autoritatea, sau să utilizați sau să încercați a folosi contul altuia;
 Utilizați Aplicația Mindclass și Serviciile sale pentru a sustrage legislația aplicabilă cu privire la Utilizatori și datele sale cu caracter personal (de exemplu, forțați Utilizatorii la acțiuni nedorite/ilegale; utilizați Serviciile pentru a evita plata bonusurilor sau pentru a le îngreuna/imposibila pentru Utilizatori atingerea obiectivelor). / ținte; exercita un control abuziv asupra Utilizatorilor și/sau a datelor cu caracter personal etc.);
 Dezvoltați, sprijiniți sau utilizați software, dispozitive, scripturi, roboți sau orice alte mijloace sau procese (inclusiv crawler-uri, pluginuri de browser și suplimente sau orice altă tehnologie) pentru a elimina Serviciile sau pentru a copia în alt mod profiluri și alte date din Servicii.
 Copiați, utilizați, dezvăluiți sau distribuiți orice informație obținută din Servicii, fie direct, fie prin intermediul unor terți (cum ar fi motoarele de căutare), fără acordul Companiei;
 Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale altora, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale sau alte drepturi de proprietate;
 Încălcarea proprietății intelectuale sau a altor drepturi ale aplicației Mindclass, inclusiv, fără limitare, (i) copierea sau distribuirea Serviciilor sau (ii) copierea sau distribuirea tehnologiei noastre, cu excepția cazului în care aceasta este eliberată sub licențe open-source.
 Postați orice conține viruși software, viermi sau orice alt cod dăunător.
 Dați de înțeles sau declarați că sunteți afiliat sau susținut de Mindclass App sau de Companie fără consimțământul expres al Companiei (de exemplu, vă reprezentați ca reprezentant acreditat Mindclass App).
 Închiriază, închiriază, împrumută, comercializează, vinde/revânză sau monetizează în alt mod Serviciile sau datele aferente sau accesul la acestea, fără acordul Companiei.
 Legături profunde către funcțiile și conținuturile disponibile pe aplicația Mindclass fără acordul Companiei.
 Folosiți roboți sau alte metode automate pentru a accesa Serviciile, adăugați sau descărcați contacte, trimiteți sau redirecționați mesaje.
 Monitorizați disponibilitatea, performanța sau funcționalitatea Serviciilor pentru orice scop competitiv.
 Suprapunerea sau modificarea în alt mod a Serviciilor sau a aspectului acestora (cum ar fi prin inserarea de elemente în Servicii sau prin eliminarea, acoperirea sau ascunderea unei reclame incluse în Servicii);
 să interfereze cu funcționarea sau să pună o sarcină nerezonabilă asupra Serviciilor (de exemplu, spam, atac de refuz al serviciului, viruși, algoritmi dăunători);

5. Drepturi de proprietate intelectuală
5.1. COMPANIA NU ARE ACCES LA DATELE ÎNCERCATE PE Aplicația Mindclass de către un Client/Reprezentant Cliet/Utilizator, ORICE INTERVȚIE ÎN SCOP DE SERVICII VA FI FĂCUTĂ NUMAI DACĂ PERMISĂ DE CLIENT.
5.2. Niciun conținut existent pe Mindclass App nu poate fi descărcat fără acordul prealabil al Mindclass App, cu excepția conținutului deținut de Client și/sau Utilizatori (de exemplu, cursuri de e-learning dezvoltate sau achiziționate de Client).
5.3. Recunoașteți și sunteți de acord că Aplicația Mindclass poate conține conținut sau caracteristici care sunt protejate de drepturi de autor, brevet, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi de proprietate și legi. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Companie, sunteți de acord să nu modificați, copiați, încadrați, răzuiți, închiriați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau creați lucrări derivate bazate pe aplicația Mindclass, inclusiv orice conținut al acesteia, în întregime sau parțial, cu excepția faptului că cele de mai sus nu se aplică conținutului propriu al Clientului pe care îl încarcă legal în aplicația Mindclass.
5.4. Nu vă veți angaja și nu vă veți folosi în mining de date, roboți, scraping sau metode similare de colectare sau extragere a datelor. Dacă accesul la Aplicația Mindclass este blocat de către Companie (inclusiv prin blocarea adresei IP), sunteți de acord să nu implementați nicio măsură pentru a evita o astfel de blocare (de exemplu, prin mascarea adresei IP sau prin utilizarea unei adrese IP proxy).
5.5. Orice utilizare a aplicației Mindclass, în afara celor autorizate în mod specific aici, este strict interzisă. Tehnologia și software-ul care stau la baza aplicației Mindclass sau distribuite în legătură cu aceasta sunt proprietatea Companiei, a afiliaților și partenerilor săi. Sunteți de acord să nu copiați, să modificați, să nu creați o lucrare derivată, să nu faceți inginerie inversă, să nu încercați să descoperiți niciun cod sursă, să vindeți, să atribuiți, să sublicențăți sau să transferați în alt mod orice drept în aplicația Mindclass. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de către Companie.
5.6. Numele și siglele Companiei sunt mărci comerciale și mărci de servicii ale Companiei. Produsele și numele și siglele de servicii ale altei Companii utilizate și afișate prin aplicația Mindclass pot fi mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi, care pot sau nu să susțină sau să fie afiliați sau conectați la Companie. Nimic din acești Termeni și condiții sau din aplicația Mindclass nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, excludere sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a oricăreia dintre mărcile comerciale ale Companiei afișate în aplicația Mindclass, fără permisiunea prealabilă scrisă în fiecare caz. Toate fondurile comerciale generate din utilizarea mărcilor comerciale ale Companiei vor fi în beneficiul exclusiv al Companiei.
5.7. În nicio circumstanță, Compania nu va fi responsabilă în niciun fel pentru orice conținut sau materiale ale oricăror terți (inclusiv Clienți, Reprezentanți ai clienților, Utilizatori), inclusiv, dar fără a se limita la, pentru orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere. sau daune de orice fel suferite ca urmare a utilizării unui astfel de conținut. Sunteți de acord că trebuie să evalueze și să suporte toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conținut, inclusiv orice încredere în acuratețea, completitudinea sau utilitatea unui astfel de conținut.
5.8. În ceea ce privește conținutul sau alte materiale încărcate prin Aplicația Mindclass sau partajate cu alții, declarați și garantați că dețineți toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra acestui conținut, inclusiv, fără limitare, toate drepturile de autor și drepturile de publicitate conținute în acesta.
5.9. Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații despre aplicația Mindclass furnizate Companiei sunt neconfidențiale, iar Compania va avea dreptul la utilizarea și difuzarea fără restricții a acestor trimiteri în orice scop, comercial sau în caz contrar, fără recunoaștere sau compensare.

6. Protecția datelor cu caracter personal
6.1. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în modul și prin mijloacele prevăzute în Politica de confidențialitate.
7. Cesiune și subcontractare
7.1. Compania poate atribui și/sau subcontracta o terță parte pentru Mindclass App Services, fără consimțământul dumneavoastră.
8. Confidențialitate
8.1 Compania va păstra confidențialitatea oricăror informații pe care le primește, cu excepțiile prevăzute în acești Termeni și condiții. Dezvăluirea informațiilor furnizate se poate face numai în condițiile menționate în acești Termeni și condiții.
8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice altă dezvăluire către terți nu va fi făcută de dvs. cu privire la Mindclass App și relația contractuală cu Compania fără acordul prealabil scris al Companiei.
9. Forță majoră
9.1. Niciuna dintre părți nu va fi făcută răspunzătoare pentru nerespectarea parțială sau totală sau întârzierea în îndeplinirea obligațiilor asumate, atunci când respectiva neîndeplinire sau întârziere a fost cauzată de un caz de forță majoră.
9.2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data începerii forței și este obligată să ia măsurile necesare pentru limitarea efectelor acesteia numai dacă aceste măsuri nu sunt prea oneroase. .
9.3. Partea care invocă forța majoră va notifica și celeilalte părți încetarea cazului de forță majoră în termen de cinci (5) zile de la încetare.
9.4. În cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 15 zile calendaristice, oricare dintre părți poate rezilia contractul, prin notificare scrisă adresată celeilalte părți, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio obligație de a plăti despăgubiri în acest caz.
9.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile pecuniare care decurg din utilizarea aplicației Mindclass nu sunt afectate de cazul de forță majoră.
10. Declarații și limitare a răspunderii
10.1. Compania declară că deține toate autorizațiile, aprobările, calificările și experiența necesare pentru a rula și furniza aplicația Mindclass.
10.2. Prin utilizarea aplicației Mindclass, vă exprimați alegerea și încrederea în ceea ce privește Compania și serviciile oferite de Companie.
10.3. Vi se cere să vă asigurați că dispozitivele dvs. îndeplinesc specificațiile necesare pentru rularea aplicației Mindclass, toate costurile implicate fiind suportate de dvs. (dispozitive compatibile, conexiune activă la internet etc.).
10.4. În nicio circumstanță Aplicația Mindclass nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele menționate aici. Înțelegeți și sunteți de acord că nu veți interveni în niciun fel pe Mindclass App pentru efectuarea de modificări/schimbări neautorizate, fiind pe deplin răspunzător pentru daunele produse, în cazul unei încălcări.
10.5. Compania va actualiza constant informațiile relevante pentru Clienți/Reprezentanți Clienți și Utilizatori.
10.6. Înțelegeți că Compania nu are obligația de a verifica, acționa și nu este responsabilă pentru:
 corectitudinea sau veridicitatea datelor declarate de dvs.,
 conținutul care este publicat/accesat prin aplicația Mindclass,
 efectele aplicației Mindclass asupra oricărei persoana care utilizează Aplicația Mindclass, inclusiv Clientul și Reprezentantul Clientului sau Utilizatorii,
 interpretarea sau utilizarea conținutului aplicației Mindclass,
 acțiunile întreprinse de Clienți/Reprezentanții clienților/Utilizatori ca urmare a accesării aplicației Mindclass.
10.7. Aplicația Mindclass este disponibilă „ca atare”, „cu toate defectele” și „așa cum este disponibil”. Compania nu garantează în mod expres sau implicit aplicația Mindclass. Aplicația Mindclass nu beneficiază și nu are dreptul la nicio garanție, inclusiv garanții de vandabilitate, calitate satisfăcătoare, acuratețe pentru orice scop sau nevoie anume.
10.8. Înțelegeți că accesul la aplicația Mindclass poate înceta sau poate fi supus modificării, Compania neavând nicio răspundere în acest scenariu.
10.9. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru întreruperile aplicației Mindclass pentru îmbunătățiri, întreținere, lipsă de internet sau alte scenarii în care aplicația Mindclass nu poate fi accesată din motive care nu sunt sub controlul Companiei. Nimic din acest document nu poate fi interpretat ca un angajament al Companiei pentru o funcționalitate 100% a aplicației Mindclass în orice moment.
10.10. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere suferită de orice persoană care utilizează aplicația Mindclass și nici pentru daune indirecte, speciale, incidentale rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza aplicația Mindclass.
10.11. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit sau de oportunitate), daune de orice fel, costuri, cheltuieli sau pretenții pentru orice compensație indirectă (cauzată în în orice mod) pe care dumneavoastră sau orice terță parte le puteți suferi ca urmare a sau în legătură cu îndeplinirea de către Companie a oricăreia dintre obligațiile sale și pentru daune rezultate din utilizarea aplicației Mindclass. Sunteți de acord să eliberați, să despăgubiți și să lăsați Compania și afiliații săi și ofițerii, angajații, directorii și agenții acestora fără răspundere pentru orice pierdere, daune, cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, drepturi, pretenții, acțiuni de orice fel și vătămare (inclusiv deces) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea aplicației Mindclass, a oricărui conținut de utilizator, a conexiunii la aplicația Mindclass, a încălcării acestor Termeni și condiții sau a oricăror drepturi ale altuia.
10.12. Prin utilizarea aplicației Mindclass, vă asumați responsabilitatea pentru menținerea confidențialității datelor dvs. și a celorlalți utilizatori (utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesului la aplicația Mindclass și, în măsura permisă de legea aplicabilă, sunteți responsabil pentru activitatea desfășurată. pe aplicația Mindclass. Veți notifica imediat Compania dacă aflați despre orice încălcare sau încercare de încălcare a contului dumneavoastră.
11. Soluționarea litigiilor
11.1. Utilizarea Aplicației Mindclass, încheierea, executarea și rezilierea contractului sunt guvernate de legea română, care se completează acolo unde este necesar cu legislația europeană aplicabilă.
11.2. Orice litigiu rezultat din utilizarea Aplicației Mindclass se va rezolva pe cale amiabilă, astfel cum se dovedește prin documente. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, în termen de maximum 60 de zile de la inițiere, litigiul va fi soluționat definitiv de instanțele judecătorești române competente de la sediul Societății.

12. Acțiuni frauduloase
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTILOR PE APP Mindclass SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL APLICAȚIEI Mindclass SAU DE A AFECTA PERFORMANȚA SERVERULUI PE CARE FUNCȚEAZĂ Mindclass VA FI CONSIDERATĂ UN CONT DE FRAUDĂ ȘI VA CONDUCE LA INITIERE. DE ACȚIUNE JURIDICĂ ÎMPOTRIVA CEI RESPONSABILI.